Ratkaisu ja voimavarakeskeinen TyönohjausTyönohjaus on tapa tukea toiminnan laatua tukemalla työntekijöiden jaksamista työssään ja tukemalla vuorovaikutusta työyhteisössä.
Työnohjaus antaa mahdollisuuden työntekijälle tarkastella suhtautumistaan työhön, tarkastella ja purkaa työssä syntyviä tunteitaan, ajatuksiaan, ongelmiaan sekä löytää keinoja hyödyntää omat kykynsä ja voimansa ”optimaalisella” tavalla.

"Ratkaisukeskeisyys on käytännön strategia, joka antaa välineitä toimia ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä. Se on tehokas menetelmä ratkoa vaikeuksia, ja se toimii sekä yksilöiden että ryhmien kanssa työskenneltäessä.
Työskentelyprosessiin sisältyy myös arviointia joka tekee edistymisen seurannan mitattavaksi. Lähestymistapaa on sovellettu menestyksellä organisaatioiden, esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä, terapiatyössä, opetuksessa, koulutuksessa ja urheiluvalmennuksessa. Terapiajuuret ovet lähestymistavalle hyödyllisiä, sillä juuri siinä vuorovaikutuksen rakentaminen on elintärkeää toiminnan onnistumiselle." 
Litovaara & Hirvihuhta, Ratkaisun Taito